Μετάβαση στο περιεχόμενο Skip to sidebar Skip to footer

Διαπροσωπικές σχέσεις

Η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων όσο κι αν θεωρείται µία φυσική δεξιότητα, απαιτεί τη συνδροµή διάφορων τεχνικών και στρατηγικών για να καλλιεργηθεί απρόσκοπτα και να εδραιωθεί στα παιδιά από πολύ µικρή ηλικία (Kρόκου, 2015). Η αίσθηση του ανήκειν είναι µια βασική ανθρώπινη ανάγκη (Baumeister & Leary, 1995), η οποία παρωθεί γενικότερα τα άτοµα να αποκτήσουν υγιείς και ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις (Gable & Impett, 2012). Αυτή η διαδικασία προσανατολίζεται στην απόκτηση θετικών κοινωνικών σχέσεων, όπως η αποδοχή και η οικειότητα και στην αποφυγή αρνητικών αλληλεπιδράσεων, όπως η απόρριψη και η µοναχικότητα (McClelland, 1985· Mehrabian, 1970).

Το υλικό αυτό προσφέρει τη δυνατότητα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς που σχετίζονται µε την εκπαίδευση να βοηθήσουν τα παιδιά να «µάθουν» αποδεκτούς τρόπους κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αλλά και στα ίδια τα παιδιά δίνει την ευκαιρία να «πειραµατιστούν» σε τρόπους αντίδρασης και κοινωνικής διάδρασης.

Ζωή Κρόκου
∆ρ Ειδικής Παιδαγωγικής

Βιβλιογραφία
  • Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497–529. doi:10.1037//00332909.117.3.497.
  • Gable, S. L., & Impett, E. A. (2012). Approach and avoidance motives and close relationships. Social and Personality Psychology Compass, 6, 95–108. doi:10.1111/j.1751-9004.2011. 00405.x.
  • Κρόκου, Ζ. (2015). Η επίδραση των διαπροσωπικών σχέσεων των µαθητών του δηµοτικού σχολείου στη µαθησιακή διαδικασία. Πρακτιικά του Συνεδρίου Αναζητώντας τις δυναµικές του Σύγχρονου Σχολείου ΙV. Εργαστήριο Λογοθεραπείας & Συµβουλευτικής, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α.
  • McClelland, D. C. (1985). Human motivation. Annual review of psychology. Glenview, IL: Scott, Foresman.
  • Mehrabian, A. (1970). The development and validation of measures of affiliative tendency and sensitivity to rejection. Educational and Psychological Measurement, 30, 417–428. doi:10.1177/ 001316447003000226.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΞΑΝΑ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μέχρι τότε, δεν εκτελούνται παραγγελίες.