Μετάβαση στο περιεχόμενο Skip to sidebar Skip to footer

Η έννοια της ζωοφιλίας στα παιδιά

Η έννοια της ζωοφιλίας είναι αρκετά αφηρηµένη για τα µικρά παιδιά, τα οποία θεωρούν ότι τα οικιακά ζώα είναι «παιχνίδια», µε τα οποία µπορούν να απασχολούνται τον ελεύθερο χρόνο τους. Μέσα από τις κάρτες αφήγησης τα παιδιά κατανοούν ότι τα ζώα είναι σύντροφοι, απέναντι στους οποίους έχουµε υποχρεώσεις, καθώς µπορούν να µας µάθουν πράγµατα, όπως τις έννοιες της υπευθυνότητας, της φροντίδας, της συνέπειας, της οµαλής συνύπαρξης και του σεβασµού. Παράλληλα, τα παιδιά έρχονται αβίαστα σε επαφή µε την έννοια της ανιδιοτελούς φιλίας, της υιοθεσίας αλλά και της συνειδητής κηδεµονίας, κατανοούν το πώς τα ζώα καταλήγουν αδέσποτα και συνειδητοποιούν µέσα από παιγνιώδεις και πρωτότυπες διαδικασίες αφήγησης πώς και αυτά µπορούν να υιοθετηθούν από µία οικογένεια που θα τους χαρίσει στοργή και παντοτινή αγάπη (Dedel, 2012).

Απώτερος στόχος είναι να κατανοήσουν τα παιδιά ότι δεν είναι λογικό να δένονται τα ζώα ή να εγκαταλείπονται στα µπαλκόνια, αλλά ούτε και να κακοποιούνται, καθώς πολλές έρευνες (Ascione, 2001· Arluke, Levin, Luke, & Ascione, 1999 ) έχουν επισηµάνει ότι τα παιδιά που κακοποιούν ζώα έχουν πολλές πιθανότητες να αναπτύξουν βίαιη και παραβατική συµπεριφορά.

Μέσα από αυτό το παιδαγωγικό υλικό τα παιδιά εκπαιδεύονται να σέβονται και να εκτιµούν τη ζωή σε κάθε της µορφή. Παράλληλα, µέσα από οικείες σε αυτά καταστάσεις αναπτύσσουν τον προφορικό τους λόγο, το λεξιλόγιό τους, επιχειρηµατολογούν και επεξηγούν, παίρνουν αποφάσεις και προγραµµατίζουν τη συµπεριφορά τους.

Ζωή Κρόκου
∆ρ Ειδικής Παιδαγωγικής

Βιβλιογραφία
  • Arluke, A., Levin, J., Luke, C., and Ascione, F. (1999). The relationship of animal abuse to violence and other forms of antisocial behavior. Journal of Interpersonal Violence, 14, 963–975.
  • Ascione, F. (2001). Animal Abuse and Youth Violence. Juvenile Justice Bulletin. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
  • Dedel, K. (2012). Animal Cruelty. Center for Problem-Oriented Policing, Inc.: The U.S. Department of Justice.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΞΑΝΑ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μέχρι τότε, δεν εκτελούνται παραγγελίες.